Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 februari 2002 wordt de heer De Smet, Maurice, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Hij neemt vanaf heden zijn rang in de Orde in. Bij koninklij

Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 19 februari 2002 wordt de heer De Smet, Maurice, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II.

Hij neemt vanaf heden zijn rang in de Orde in.

Bij koninklijk besluit van 19 februari 2002 wordt de Gouden Medaille in de Orde van Leopold II verleend aan de heer Robberechts, Gilbert, geschoold arbeider bij de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT