Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Benoeming van de secretaris van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed Bij besluit van de Vlaamse

Benoeming van de secretaris van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 wordt mevrouw Bea Kayaerts, geboren op 31 juli 1959, benoemd tot secretaris van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT