5 JULI 2011. - Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie

De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende instelling van een bijzondere commissie genaamd "Indexcommissie" en houdende afschaffing van de "Commissie der indexcijfers van de kleinhandelsprijzen en de levensduurte", laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 1997,

Besluit :

Artikel 1. Wordt voor een termijn van zes jaar tot voorzitter van de Indexcommissie benoemd :

- de heer DENAYER, L., secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 2. Worden voor een termijn van zes jaar tot leden van de Indexcommissie benoemd :

 1. als wetenschappelijke persoonlijkheden, bijzonder bevoegd inzake indexcijfers :

  - de heer SCHOUTENS, W., professor aan de Katholieke Universiteit Leuven,

  - Mevr. COMBLE, K., professor aan de "Université de Mons",

  - de heer CINCERA, M., professor aan de "Université libre de Bruxelles",

  - de heer ARTIGE, L., professor aan de "Université de Liège",

  - de heer OMEY, E., professor aan de Universiteit Gent,

  - Mevr. FADEUR, Ch., assistente aan "Gembloux Agro Bio Tech",

  - de heer PARYS, W., professor aan de Universiteit Antwerpen;

 2. als vertegenwoordigers van het Algemeen Belgisch Vakverbond :

  effectieve leden :

  - Mevr. DEMELENNE, A., algemeen secretaris van het Algemeen Belgisch Vakverbond,

  - de heer VANDE KEYBUS, L., adviseur bij de federale studiedienst van het Algemeen Belgisch Vakverbond,

  - Mevr. VERHUE, M., adviseur bij de federale studiedienst van het Algemeen Belgisch Vakverbond;

  plaatsvervangende leden :

  - de heer QUINTARD, Ch., directeur van het economisch departement van de federale studiedienst bij het Algemeen Belgisch Vakverbond,

  - Mevr. DELMEE, M., ondervoorzitter van de Bond Bedienden, Technici en Kaders,

  - Mevr. DEBACKER, K., adviseur bij de federale studiedienst van het Algemeen Belgisch Vakverbond;

 3. als vertegenwoordigers van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België :

  effectieve leden :

  - de heer BECKER, M., nationaal secretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België,

  - Mevr. DUPUIS, B., medewerkster bij de studiedienst van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België,

  - de heer LEEMANS, M., nationaal secretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond van België;

  plaatsvervangende leden :

  - de heer HANSSENS...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT