Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden

Leerplichtonderwijs

Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011

Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde :

Secundair onderwijs

De heer ALLARD, Christian

Leraar op het Athénée Bracops-Lambert

te 1070 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2006.

Mevr. ANDOUCHE, Iris

Leraar op het Athénée Bracops-Lambert

te 1070 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2004.

Mevr. BOURG, Nadine Louise Lina Maria

Leraar op het Institut des Ursulines-La Madeleine

te Doornik.

Ranginneming op 15 november 2004.

De heer DECONINCK, Jean Anselme

Werkplaatsleider op de Ecole secondaire spécialisée mixte "Les Colibris"

te Kain.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer DEROUBAIX, Paul Henri Joseph

Leraar op het Collège Sainte-Marie

te Saint-Ghislain.

Ranginneming op 15 november 2010.

De heer KICQ, Christian Gaspard Eugène Joseph Ghislain

Leraar op het Athénée royal de la Louvière

te La Louvière.

Ranginneming op 15 november 2009.

De heer LECLERCQ, Denis José Marie Ghislain

Leraar op het Collège Sainte-Marie

te Saint-Ghislain.

Ranginneming op 8 april 2008.

De heer MAROYE, Pierre Alex Elie Ghislain

Administrateur van een autonoom internaat van de Franse Gemeenschap

te Suarlée.

Ranginneming op 8 april 1999.

Mevr. PIERART, Brigitte Marie

Leraar op het Collège Sainte-Marie

te Saint-Ghislain.

Ranginneming op 15 november 2010.

De heer SIMELON, Paul

Leraar op het Athénée Bracops-Lambert

te 1070 Brussel.

Ranginneming op 15 november 2003.

De heer TINEL, Yves Didier

Leraar op het Centre scolaire Saint-Louis

te Luik.

Ranginneming op 8 april 1998.

De heer VANDER STAPPEN, Alain Michel Jules Jacques Marie

Leraar op het Institut Notre-Dame

te Fleurus.

Ranginneming op 15 november 2008.

Mevr. VERFAILLIE, Anny Eliane Arthur

Leraar op de Ecole secondaire spécialisée mixte "Les Colibris"

te Kain.

Ranginneming op 15 november 2007.

Ze zullen het burgerlijke ereteken voeren.

Basisonderwijs

Mevr. LAMBORELLE, Sabine Jacqueline Francis Ghislaine

Directrice op de Ecole communale de Spontin

te Yvoir.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. LAURENT, Véronique

Directrice op de Ecole fondamentale "Les Asters" P19-M21

te 1070 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. LENGELE, Fabienne Joséphine

Directrice op de Ecole communale de Dorinne

te Yvoir.

Ranginneming op 15 november 2009.

De heer LEPOMME, Dominique Jacques Jules

Directeur op de Ecole communale Jean Beulers (Bergen)

te Flémalle.

Ranginneming op 15 november 2007.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT