Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 november 2001, Wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde : M

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 20 november 2001,

Wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde :

Mevr. LUYPAERTS Claudine, Guillaumette, Suzanne, Ghislaine, pseud. MAURANE

Auteur - Componist - Beroepszangeres.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT