Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 november 2001, Wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsord

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 20 november 2001,

Wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde :

De heer GORDINNE Pierre, Albert, Jean,

Directeur-generaal bij Mediatheek van de Franse Gemeenschap in Oudergem te 1160 BRUSSEL

Hij zal het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT