Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Hoger Onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011 Worden benoemd tot Officier in de Leop

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Hoger Onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011

Worden benoemd tot Officier in de Leopoldsorde :

De heer Libouton, Jacques Francis,

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 15 november 1998.

De heer Pays, Etienne Jules Ghislain,

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 1998.

Mevr. Steenhout, Anne Yvonne Elisabeth,

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2003.

De heer Svoboda, Michal

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2000.

Ze zullen het burgerlijke ereteken voeren.

Worden benoemd tot Officier in de Leopoldsorde :

De heer Andry Guy

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2000.

De heer Bernard, Bruno Claude Jacques,

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2005.

De heer Biltiau, Philippe Marcel Armand,

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2002.

De heer Body, Jean Jacques Amand André,

Lector bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 15 november 2001.

Mevr. Bron, Dominique Germaine Lucienne,

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 15 november 2004.

De heer Casimir, Georges Jacques Alex,

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2005.

De heer Clumeck Nathan

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 8 april 1999.

De heer Courtois, Philippe Armand Pierre,

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 15 november 2001.

De heer Delforge, Alain

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 15 november 2004.

De heer Delince, Philippe Edmond André Joseph Ghislain,

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 8 april 1999.

De heer Deltenre, Paul François David Alexandre,

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 15 november 2000.

Mevr. Delvenne, Véronique Anne Ghislaine,

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 15 november 2010.

Mevr. De Maubeuge, Josiane Muriel,

Lector bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 8 april 1997.

De heer De Vuyst, Paul Pierre Robert,

Lector bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2003.

De heer de Waha, Michel Joseph Louis,

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 8 april 1999.

De heer Dille, Jean André François,

Eerstaanwezend ingenieur bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 15 november 2009.

De heer Duez, Pierre

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. Frederic, Madeleine Alice Marie Pascal,

Docent bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2003.

De heer Geerts, Yves Henri Jacques Michel,

Hoogleraar bij de Université libre de Bruxelles

te 1050 Brussel.

Ranginneming op 15 november 2006.

De heer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT