Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren en beambten van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren en beambten van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009

Worden bevorderd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II :

Niveau 1

De heer CHENOIX Claude

Adjunct-Directeur-generaal op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van deze nieuwe onderscheiding, op 8 april 2009.

Mevr. DUCHATEAU Eve

Adjunct-Directeur-generaal op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van deze nieuwe onderscheiding, op 8 april 2009.

Mevr. GUILLAUME Christine

Adjunct-Directeur-generaal op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van deze nieuwe onderscheiding, op 8 april 2009.

Worden benoemd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II :

Niveau 1

De heer LEJEUNE Robert

Adjunct-Directeur-generaal op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van deze nieuwe onderscheiding, op 8 april 2009.

De heer STEENSELS Jean

Adjunct-Directeur-generaal op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van deze nieuwe onderscheiding, op 8 april 2009.

Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II :

Niveau 1

Mevr. ANNAERT Linda

Directrice op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer AUFORT Yvan

Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer BALON André

Eerstaanwezend Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2008.

De heer BRAIBANT Christian

Eerstaanwezend Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2008.

De heer DEHOU Didier

Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. HERREMANS Camille

Eerstaanwezend Attachée op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2005.

De heer LARBANOIS Jean-Marie

Eerstaanwezend Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer MOREAU Daniel

Eerstaanwezend Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer PONCELET Albert

Eerstaanwezend Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer RENIER Alfred

Eerstaanwezend Inspecteur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer VAN LERBERGHE Denis

Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2008.

Mevr. VAN VLIET Anne

Eerstaanwezend Attachée op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 8 april 2009.

Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II :

Niveau 2+

De heer DEFROYERE Yvon

Eerste gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2008.

De heer DEREPPE Jacques

Eerste...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT