Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren en beambten van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 feb

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren en beambten van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2010

Wordt bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde :

Niveau 1

De heer DELSINNE André

Directeur op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van dat nieuwe ereteken, op 15 november 2009.

Hij zal het burgerlijke ereteken dragen.

Wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde :

Niveau 1

De heer LEDENT René

Eerstaanwezend attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Hij zal het burgerlijke ereteken dragen.

Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde :

Niveau 1

Mevrouw SERVAIS Florence

Attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Zij zal het burgerlijke ereteken dragen.

Niveau 2+ en 2

Mevrouw AUSPERT Nadine

Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevrouw BAILLIEUX Josiane

Eerstaanwezend gegradueerde op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevrouw BARBIEUX Nicole

Eerste assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming op 15...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT