Ministerieel besluit houdende verlenging van het ministerieel besluit van 4 augustus 1992 tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen op basis van Teucrium Chamaedrys., de 19 juillet 1995

Artikel 1. Het ministerieel besluit van 4 augustus 1992 tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen op basis van TEUCRIUM CHAMAEDRYS wordt voor een nieuwe periode van twee jaar verlengd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 1995.

Brussel, 19 juli 1995.

M. COLLA

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 augustus 1992 tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen op basis van TEUCRIUM CHAMAEDRYS, verlengd bij de ministeriÎle besluiten van 30...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT