Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van bepaalde geneesmiddelen op basis van planten., de 19 mai 1995

Artikel 1. Het ministerieel besluit van 1 april 1993 tot tijdelijke schorsing van het afleveren van bepaalde geneesmiddelen op basis van planten, verlengd door het ministerieel besluit van 17 mei 1994 wordt voor een periode van 1 jaar verlengd.

Art. 2. Dit besluit werkt terug tot 5 mei 1995.

Brussel, 19 mei 1995.

J. SANTKIN

Aanhef

De Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 april 1993 tot tijdelijke schorsing van het afleveren van bepaalde geneesmiddelen op basis van planten, verlengd door het ministerieel besluit van 17 mei 1994;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT