Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Saoedi-Arabië inzake wederkerige vrijstellingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar winst, invoerrechten en sociale zekerheid, in het kader van het verrichten van luchtvervoer in internationaal verkeer en bijlage A,..., de 24 août 2001

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de grondwet.

Art. 2. De Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiÎ en het Koninkrijk Saoudi-ArabiÎ inzake wederkerige vrijstellingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar winst, invoerrechten en sociale zekerheid, in het kader van het verrichten van luchtvervoer in internationaal verkeer en Bijlage A, ondertekend te Riyadh op 22 februari 1997, zullen volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 24 augustus 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

L. MICHEL

De Minister van FinanciÎn,

D. REYNDERS

De Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken,

Mevr. A. NEYTS-UYTTEBROECK

Gezien en met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

M. VERWILGHEN

BIJLAGE.

Art. N. Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiÎ en het Koninkrijk Saoudi-ArabiÎ inzake wederkerige vrijstellingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar winst, invoerrechten en sociale zekerheid, in het kader van het verrichten van luchtvervoer in internationaal verkeer

(Voor de Overeenkomst, zie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT