Decreet houdende instemming met het samenwerkingsverdrag tussen de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap van België en het Waalse Gewest enerzijds, en het Koninkrijk der Nederlanden anderzijds (VERTALING)., de 20 décembre 2002

Artikel 1. Dit decreet regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2. Het Samenwerkingsverdrag tussen de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap van BelgiÎ en het Waalse Gewest enerzijds, en het Koninkrijk der Nederlanden anderzijds, opgemaakt te Charleroi op 28 maart 2002, zal volkomen uitwerking hebben.

Brussel, 20 december 2002.

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie bekrachtigt het decreet aangenomen door de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie houdende instemming met het Samenwerkingsverdrag tussen de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap van BelgiÎ en het Waalse Gewest enerzijds, en het Koninkrijk der Nederlanden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT