Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 10 juni 2011 wordt het O.C.M.W. van Court-Saint-Etienne vanaf 1 juli 2011 voor onbepaalde duur als instelling voor schuldbemiddeling erkend, overeenkomstig

Sociale Actie

Bij ministerieel besluit van 10 juni 2011 wordt het O.C.M.W. van Court-Saint-Etienne vanaf 1 juli 2011 voor onbepaalde duur als instelling voor schuldbemiddeling erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 houdende erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT