Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Rooilijnen. - Onteigeningen WACHTEBEKE. - Rooilijn voor buurtweg nr. 14 « Oudenburgse Sluis » Bij besluit van 20 juni 2011 van d

Rooilijnen. - Onteigeningen

WACHTEBEKE. - Rooilijn voor buurtweg nr. 14 « Oudenburgse Sluis »

Bij besluit van 20 juni 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport :

- is goedgekeurd het bijgaand rooilijnplan voor buurtweg nr. 14 « Oudenburgse Sluis »;

DENDERMONDE. - Rooilijn- en onteigeningsplan voor voetweg nr. 74 « Lambroeckstraat »

Bij besluit van 20 juni 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport :

- is goedgekeurd het bijgaand rooilijn- en onteigeningsplan voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT