Uittreksel uit arrest nr. 57/2011 van 28 april 2011 Rolnummers 4937 en 4938 In zake : de beroepen tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 oktober 2009 « houdende interpret

Uittreksel uit arrest nr. 57/2011 van 28 april 2011

Rolnummers 4937 en 4938

In zake : de beroepen tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 oktober 2009 « houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 », ingesteld door Emmanuelle Adriaensens en anderen en door Valérie De Boeck en anderen.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse,

wijst na beraad het volgende arrest :

  1. Onderwerp van de beroepen en rechtspleging

    1. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 mei 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 mei 2010, is beroep tot vernietiging ingesteld van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 oktober 2009 « houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 november 2009) door :

      1 Adriaensens Emmanuelle Wilde Rozenlaan 31 1970 Wezembeek- Oppem 2 Akueni Raphaël Heldenlaan 30 1970 Wezembeek-Oppem 3 Amal Nordine Steenweg naar Brussel 79 1780 Wemmel 4 André Nathalie Capucienenlaan 81 1950 Kraainem 5 April Myriam Louis Marcelisstraat 74 1970 Wezembeek-Oppem 6 Badot Anne-Sophie Pachthofdreef 63 1970 Wezembeek-Oppem 7 Baecke Didier Maurice Cesarlaan 49 1970 Wezembeek-Oppem 8 Baele Jean-François Koninginneoord 6 1970 Wezembeek-Oppem 9 Batardy Dominica Opberg 23/8 1970 Wezembeek-Oppem 10 Bautier Valérie Kollebloemenlaan 13 1970 Wezembeek-Oppem 11 Benyachou Mohammed Steenweg naar Merchtem 239 1780 Wemmel 12 Berro Slayman Romeinse Steenweg 748 1780 Wemmel 13 Borreman Claire Oppemlaan 138 1970 Wezembeek-Oppem 14 Bribosia Marianne Oppemlaan 106 1970 Wezembeek-Oppem 15 Bruyns Jean Kapellelaan 7A 1950 Kraainem 16 Buekenhoudt Régine Steenweg op Mechelen 298 b 1950 Kraainem 17 Buelens Frédérick P. Vertongenstraat 103 1780 Wemmel 18 Captaoama Cristima Maurice Cesarlaan 58 1970 Wezembeek-Oppem 19 Cappelmans Pascal Gergelstraat 9 1970 Wezembeek-Oppem 20 Carbonnelle Cédric Hertogenlaan 113 1970 Wezembeek-Oppem 21 Carbonnelle Claire Jan Baptist De Keyzerstraat 118 1970 Wezembeek-Oppem 22 Carion David Louis Marcelisstraat 97 1970 Wezembeek-Oppem23 Cauderlier Vinciane Bosweg 50 1970 Wezembeek-Oppem 24 Cattoir Thierry Bosdallaan 15 1950 Kraainem 25 Claes Stéphanie Prinses Josephine-Charlottelaan 21 1780 Wemmel 26 Cnop Maurice Vijverslaan 200 1780 Wemmel27 Cobut Jean-Yves Pachthofdreef 63 1970 Wezembeek-Oppem 28 Colot Laurie de Grunnelaan 117 1970 Wezembeek-Oppem 29 Corbiau Sandrine Oppemlaan 175 1970 Wezembeek-Oppem 30 Cousin Robert Oppemlaan 175 1970 Wezembeek-Oppem31 Christyn de Ribaucourt Prisca Zikkelstraat 61 1970 Wezembeek-Oppem 32 Cuykens Anthony Steenweg op Zaventem 54 1950 Kraainem 33 Daenen Frédéric Eekhoornlaan 4 1970 Wezembeek-Oppem 34 Da Cunha Sylvain Pleinlaan 3 1970 Wezembeek-Oppem 35 Dans Sandrine Maurice Cesarlaan 19 1970 Wezembeek-Oppem 36 David Joe Rode Beukenlaan 11 1970 Wezembeek-Oppem 37 De Bloos Michel Stationsstraat 43 1970 Wezembeek-Oppem 38 De Boeck Valérie Jan Baptist De Keyzerstraat 179 1970 Wezembeek-Oppem 39 de Brouchoven de Bergeyck Eléonore Schone Luchtlaan 41 1970 Wezembeek-Oppem 40 Declercq Pierrette Heldenlaan 15 1970 Wezembeek-Oppem41 Deconinck Nicolas Aucubaslaan 6 1950 Kraainem 42 De Cuyper Sandrine P. Vertongenstraat 103 1780 Wemmel 43 Dedoyard Jacques Maurice Cesarlaan 58 1970 Wezembeek-Oppem 44 Degand Etienne Berkenhof 4 1970 Wezembeek-Oppem 45 Degehet Françoise de Grunnelaan 128 1970 Wezembeek-Oppem 46 Degut Valérie Winkel 18 1780 Wemmel 47 De Gorguette Stanislas Seringenstraat 45 1950 Kraainem 48 de Jacquier de Rosée Nicolas Boterbloemenlaan 27 1970 Wezembeek-Oppem 49 Deliore Marco Grensstraat 34 1970 Wezembeek-Oppem 50 De Maeseneire Annick Sportpleinstraat 35 1970 Wezembeek-Oppem 51 De Maeseneire Benoît Koningin Astridlaan 25 1950 Kraainem 52 De Maeseneire Christine Gergelstraat 9 1970 Wezembeek-Oppem 53 Demeure Emmanuel Schone Luchtlaan 50 1970 Wezembeek-Oppem 54 de Moerloose Michel Schone Luchtlaan 41 1970 Wezembeek-Oppem 55 De Myttenaere David Hertogenlaan 69 1970 Wezembeek-Oppem 56 Denoz Virginie Woudlaan 53 1970 Wezembeek-Oppem 57 Depre Laurent Residentiepark Schone Lucht 18 1970 Wezembeek-Oppem 58 Dernouchamps Donatienne Rode Beukenlaan 11 1970 Wezembeek-Oppem 59 Derudder Yves Maurice Cesarlaan 6 1970 Wezembeek-Oppem 60 Desclee Marthe Boterbloemenlaan 27 1970 Wezembeek-Oppem 61 Despy Sandrine Residentiepark Schone Lucht 18 1970 Wezembeek-Oppem 62 Christyn de Ribaucourt Prisca Zikkelstraat 61 1970 Wezembeek-Oppem 63 Deveux Pierre Lange Eikhoekje 100 1970 Wezembeek-Oppem 64 de Vinck Frédéric Pachthofdreef 79 1970 Wezembeek-Oppem 65 De Wael Sabine ter Meerenlaan 12 1970 Wezembeek-Oppem 66 Dodelet Anne Aucubaslaan 12 1950 Kraainem 67 Douxchamps Catherine Berkenhof 4 1970 Wezembeek-Oppem 68 Dubois Laurence Bosweg 73 1970 Wezembeek-Oppem 69 Duhoux Stéphanie Wanmolenlaan 8 1970 Wezembeek-Oppem 70 Dumoulin Marc Wilde Zwanenlaan 12A 1970 Wezembeek-Oppem 71 Duquesne-Clary Marie Hertogenstraat 3 1950 Kraainem 72 Duquesne Olivier Hertogenstraat 3 1950 Kraainem 73 Dutron Yves Bloemenlaan 45 1950 Kraainem 74 Du Ville Marie-Anne Leopold III-laan 12 1970 Wezembeek-Oppem 75 Eiffling Laurence Grensstraat 36 1970 Wezembeek-Oppem 76 El Kalkha Chakib Prins Boudewijnlaan 10 178 Wemmel 77 El Khnati Mohamed Maurice Cesarlaan 19 1970 Wezembeek-Oppem 78 Fernandez Mesas Jessika Steenweg naar Brussel 84 1780 Wemmel 79 Filot Audry Woudlaan 53 1970 Wezembeek-Oppem 80 Fleury Christine Zikkellaan 34 1970 Wezembeek-Oppem 81 Folien Valérie Diepstraat 10 1970 Wezembeek-Oppem 82 Fonteyn Serge Karel Verhaegenlaan 1 1950 Kraainem 83 Geets Nancy Berkenhof 33 1970 Wezembeek-Oppem 84 Gennart Denis Bremgaarde 2 1950 Kraainem 85 Gerard Charlotte Beekstraat 129A 1970 Wezembeek-Oppem 86 Gevers Ann Oppemlaan 137 1970 Wezembeek-Oppem 87 Gibala Barbara P. Vertongenstraat 48 1780 Wemmel 88 Giles Sarah Marmotlaan 18 1970 Wezembeek-Oppem 89 Gilles Vincent Bosweg 63 1970 Wezembeek-Oppem 90 Gobeert Yves Opberg 23/4 1970 Wezembeek-Oppem 91 Goder Sar Lang Eikhoekje 52 1970 Wezembeek-Oppem 92 Gomez Wilches Sandra Hertogenlaan 92 1970 Wezembeek-Oppem 93 Gonzalez Gonzalez Daniel Didier Kraaienweg 5 1950 Kraainem...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT