Departement Leefmilieu en Infrastructuur Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. - Verklaringen van openbaar nut BOECHOUT. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 30 okt

 
GRATIS UITTREKSEL

Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. - Verklaringen van openbaar nut

BOECHOUT. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 30 oktober 1998 wordt de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur van openbaar nut verklaard.

Nr. 98172

1)Geografische omschrijving :

Boechout : verbindingsriolering sanering Vinkenbeek.

2) Kadastrale gegevens :

Gemeente Hove :

Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : C; Perceel : nr. 11 a.

Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : B; Percelen : nrs. 176 b en 174.

Gemeente Boechout :

Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : C; Percelen : nrs. 100, 102, 103, 104 c, 104 b, 104 a, 105 a, 133 b, 136 b, 138 b, 134 a, 265 c, 271 a, 273 c, 281 e, 280 a, 286, 287, 290, 291, 297, 298, 311, 316 c, 328 d, 342 b, 341 b, 390, 389, 388 en 409 b.

3) Reden van openbaar nut verklaring :

Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (verbindingsriolering) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.

5) Bevoegde instantie :

Na deze verklaring van openbaar nut zal de N.V. Aquafin de terreinen kunnen bezwaren met een erfdienstbaarheid of in naam van het Vlaamse Gewest verwerven.

5) Plannen ter inzage bij :

- ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer

Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid

Cel Milieu-investeringen

Graaf de Ferraris-gebouw

Emilie Jacqmainlaan 156, bus 8

1000 Brussel

- N.V. Aquafin,

Dijkstraat 8,

2630 Aartselaar

- College van Burgemeester en Schepenen van en te 2530 Boechout.

- College van Burgemeester en Schepenen van en te 2540 Hove.

6) Wettelijke basis :

Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de N.V. Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

7) Datum + bevoegde minister :

30 oktober 1998.

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, Theo Kelchtermans.

8) Verjaring :

Iedere belanghebbende kan door middel van een ondertekend verzoekschrift tegen dit besluit bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring indienen binnen een termijn van 60 dagen na kennisneming.

Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met drie gewaarmerkte afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn (artikel 85 van het procedurereglement van de Raad van State).

BOUTERSEM. - Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 3 november 1998 wordt de oprichting van rioolwaterzuiveringsingrastructuur van openbaar nut verklaard.

Nr. 96245

1)Geografische omschrijving :

Boutersem : collector Velp - Vertrijk - Roosbeek.

2) Kadastrale gegevens :

Gemeente Boutersem :

Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2; Sectie : A; Perceel : nrs. 262 x, 231 s, 231 r, 254 v en 255 l.

Kadastraal bekend onder : Afdeling : 1; Sectie : B; Percelen : nrs. 200 b, 175 r, 172 d 3, 172 e 3, 170 c, 168 c, 168 e, 168 g, 165 b, 165 e, 165 d, 160 a, 159 a, 159 b, 159 c, 158 en 174 g 2.

Kadastraal bekend onder : Afdeling : 3; Sectie : B; Percelen : nrs. 485, 484 d, 484 c, 483 b, 483 a, 482, 481, 477, 476, 472, 471 c en 467 a.

Kadastraal bekend onder : Afdeling : 2; Sectie : B; Perceel : nr. 15 b.

3) Reden van openbaar nut verklaring :

Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.

5) Bevoegde instantie :

Na deze verklaring van openbaar nut zal de N.V. Aquafin de terreinen kunnen bezwaren met een erfdienstbaarheid of in naam van het Vlaamse Gewest verwerven.

5) Plannen ter inzage bij :

- ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer

Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid

Cel Milieu-investeringen

Graaf de Ferraris-gebouw

Emilie Jacqmainlaan 156, bus 8

1000 Brussel

- N.V. Aquafin,

Dijkstraat 8,

2630 Aartselaar

- College van Burgemeester en Schepenen van en te 3370 Boutersem.

6) Wettelijke basis :

Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de N.V. Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

7) Datum + bevoegde minister :

30 oktober 1998.

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, Theo Kelchtermans.

8) Verjaring :

Iedere belanghebbende kan door middel van een ondertekend...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT