Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2011, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de dames Delaunois, Bénédicte en Van Halst, Larissa, werkende leden en aan Mevr. Vasilevski, Géraldine, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Van Halst, Larissa, benoemd, bij genoemde raad, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van Mevr. Delaunois, Bénédicte, wier mandaat zij zal voleindigen.

Bij hetzelfde besluit worden benoemd, bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen, Mevr. Blommaert, Anaïs, in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT