Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van de mandaten van de voorzitter en van leden en benoeming

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van de mandaten van de voorzitter en van leden en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 15 mei 2023, bij het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van:

 1. de heer VAN der EECKEN Jean, in de hoedanigheid van voorzitter;

 2. als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen:

  - de dames BONNEWYN Carina, REYNDERS Heidi en ZAMUROVIC Danica en de heren BERKEIN Philiep, MARNETH Philippe en PELTIER Alex, in de hoedanigheid van werkende leden;

  - de dames DE BRUYN Mireille en DUMONCEAU Véronique en de heer DUBOIS Hedwig, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;

 3. als vertegenwoordigers van de Nationale raad van de Orde der artsen :

  - de heer MELOT Christian, in de hoedanigheid van werkend lid en de heer DOOMS Marc, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid;

 4. als vertegenwoordigers van de Nationale raad van de Orde van apothekers :

  - mevr. MARINUS Reinhildis en de heer NICOLAS Arnaud, in de hoedanigheid van werkende leden;

  - de heren DAVOINE Jean-Christophe en DESBUQUOIT Thierry, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;

 5. als vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van het apothekerskorps :

  - mevr. MONKERHEY Virginie en de heer DE ROCKER Hendrik, in de hoedanigheid van werkende leden;

  - mevr. SANTI Anne en de heer ECHEMENT Nicolas, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;

 6. als vertegenwoordigers van een representatieve organisatie van de ziekenhuisapothekers :

  - de heren CHEUK Cédric en DE SCHEPPER Marc, in de hoedanigheid van werkende leden;

  - mevr. DEMARET Sylvie en de heer DE RIJDT Thomas, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;

 7. als vertegenwoordigers van representatieve verenigingen van de verplegingsinrichtingen:

  - mevr. VERSCHOREN Katrien, in de hoedanigheid van werkend lid;

  - de heer SMEETS Yves, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid;

 8. als vertegenwoordigsters van de representatieve verenigingen van de vroedvrouwen :

  - de dames GOETVINCK Krista en LION Françoise, in de hoedanigheid van werkende leden;

  - de dames LAMBRETTE Magali en VAN NULAND Eefje, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;

 9. als vertegenwoordigers van representatieve verenigingen van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT