Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché apotheker-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché apotheker-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Bij koninklijk besluit van 6 maart 2023 wordt met ingang van 1 maart 2023 eervol ontslag uit haar ambt van attaché (apotheker-inspecteur) bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering verleend aan mevrouw...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT