Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de dienst 'Fonds voor de Medische Ongevallen'. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 september

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen". - Ontslag en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 6 september 2022, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van werkende leden van het Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de dames CUYVERS Vanessa en GOOSSENS Hélène en aan de heren BERKEIN Philiep, BROUWERS Jeroen, HENDERICKX Karel en VAN LANCKER Hugo.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd in de hoedanigheid van werkende leden bij genoemd Beheerscomité :

- mevr. CASTELEIN Lisa en de heer DEMYTTENAERE Bart, als vertegenwoordigers van representatieve organisaties van alle werknemers, ter vervanging van respectievelijk de heren VAN LANCKER Hugo en BERKEIN Philiep, wier...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT