Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor medische oncologie

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor medische oncologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2022, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, vanaf 9 juli 2021, in de hoedanigheid van leden van het Paritair comité voor medische oncologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van :

als vertegenwoordigers van universiteiten :

- mevr. ROTTEY Sylvie en de heren JERUSALEM Guy, MACHIELS Jean-Pascal, PEETERS Marc en WILDIERS Hans, in de hoedanigheid van werkende leden;

- mevr. COLLIGNON Joëlle en de heren BAURAIN Jean-François, SCHOFFSKI Patrick en VAN den BRANDE Jan, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd paritair...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT