Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige (verpleegkundig-controleur) Bij

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige (verpleegkundig-controleur)

Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022 wordt mevrouw SURINX Sharna, met ingang van 1 juni 2022 benoemd tot stagedoend technisch deskundige (verpleegkundig-controleur) bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Nederlandse taalrol).

Het beroep tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT