Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een attaché (sociaal inspecteur) Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022 wordt de

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een attaché (sociaal inspecteur)

Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022 wordt de heer GOOSSENS Robin, met ingang van 1 juni 2022 met datum van ranginneming op 1 juni 2021 benoemd tot attaché (sociaal inspecteur) bij de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Nederlandse taalrol).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT