Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2022, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer VAN LANCKER Hugo, werkend lid en aan Mevr. CASTELEIN Lisa, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT