Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 20 april 2022, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden benoemd tot leden bij de Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van een wetenschappelijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT