Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor otorhinolaryngologie

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor otorhinolaryngologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 19 december 2021, worden de heren FONDU Jacques en LEMKENS Peter, benoemd in de hoedanigheid van werkende leden bij het Paritair comité voor otorhinolaryngologie, ingesteld bij de Dienst voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT