Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché arts-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché arts-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Bij koninklijk besluit van 19 december 2021, wordt met ingang van 1 januari 2022 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché arts-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering verleend aan de heer Wuyts Marc.

De heer Wuyts Marc wordt ertoe...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT