Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché (arts-inspecteur) Bij koninklijk besluit van 15

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché (arts-inspecteur)

Bij koninklijk besluit van 15 december 2021 wordt mevr. BRAET Anja, met ingang van 1 oktober 2021 met datum van ranginneming op 1 oktober 2020 benoemd tot attaché (arts-inspecteur) in de klasse A2 bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Nederlands taalrol).

Het beroep tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT