Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering . Interpretatieve regel voor de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten met rilpivirine als unieke actief bestanddeel (oraal)., de 20 août 2021

Article M. Interpretatieve regel voor de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten met rilpivirine als unieke actief bestanddeel (oraal).

Vraag :

In welke situatie mag, vanaf 1 september 2021, een farmaceutische specialiteit met rilpivirine als unieke actief bestanddeel (oraal) terugbetaald worden in het kader van de korte termijn behandeling van een humaan immunodeficiëntievirus type 1 (hiv 1) infectie bij virologisch onderdrukte volwassenen (hiv 1 RNA

Handtekening

De Leidend ambtenaar, De voorzitster,

Brieuc VAN DAMME Anne KIRSCH

Directeur-generaal geneeskundige verzorging

Aanhef

Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT