Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur in de klasse A1 Bij koninklijk besluit van

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur in de klasse A1

Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021 wordt Mevr. SEMAL Elisa, met ingang van 1 mei 2021 benoemd tot stagedoend attaché (sociaal inspecteur) in de klasse A1 bij de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Franse taalrol).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI