Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, wordt de heer BRUYNOOGHE Peter, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij de Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van de zorgverleners, vanaf 30 september 2020.

Bij hetzelfde besluit, wordt eervol ontslag uit zijn functies van werkend lid van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI