Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van werkende leden van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan mevr. LEYSEN Tine en aan de heer GOETHALS Marc.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. SUENENS Mieke benoemd in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI