Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal geneesheer-inspecteur Bij koninklijk

 
GRATIS UITTREKSEL

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal geneesheer-inspecteur

Bij koninklijk besluit van 11 februari 2021, wordt Mevrouw GAZZOTTI Claire, met ingang van 1ste januari 2021 benoemd tot stagedoend attaché geneesheer-inspecteur in de klasse A2 bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Franse taalrol).

Het beroep tot nietigverklaring...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT