Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 september 2020

 
GRATIS UITTREKSEL

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 15 september 2020, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan mevr. NOLIS Ingrid, werkend lid en aan mevr. LOODTS Ilse, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemd Comité, de heer DELRUE Thierry, in de hoedanigheid van werkend...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT