Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs

 
GRATIS UITTREKSEL

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid

Bij koninklijk besluit van 21 september 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2020, wordt eervol ontslag uit zijn functies van lid van het College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT