Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Tweede verlenging van de uitoefening van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij ministerieel besluit van 28

 
GRATIS UITTREKSEL

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Tweede verlenging van de uitoefening van de managementfunctie van administrateur-generaal

Bij ministerieel besluit van 28 september 2020 wordt de uitoefening van de managementfunctie van administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van de heer Johan DE COCK (salarisband 7) vanaf 1 februari tot en met 30 juni 2021 verlengd.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT