Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk

 
GRATIS UITTREKSEL

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 19 mei 2020, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, vanaf 15 mei 2019, bij het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van:

- de heer GEBOERS Marc, in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen;

- Mevr. DEMARET Sylvie, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van een representatieve organisatie van de ziekenhuisapothekers;

- Mevr. SCHOLTES Sophie, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de verstrekkers van implantaten.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd Comité, vanaf de dag van deze bekendmaking, voor een termijn verstrijkend op 14 mei 2023 :

  1. als vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de ziekenhuisapothekers:

    - de heer CHEUK Cédric, in de hoedanigheid van werkend lid;

  2. als vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen:

    - Mevr. VERSCHOREN Katrien, in de hoedanigheid van werkend lid;

  3. als...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT