Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Commissie voor begrotingscontrole

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 6 september 2022, worden hernieuwd voor een termijn van 4 jaar, ingaande op 30 september 2022, als leden van de Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van:

- de heren LANGE Bernard, LEDENT Nicolas en PEFEROEN Christophe, in de hoedanigheid van werkende leden en mevr. STEEMAN Annelies en de heer OOGHE Bart, in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT