Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor reumatologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden B

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor reumatologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 30 september 2010, als leden van het Paritair comité voor reumatologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van de universiteiten, de wetenschappelijke geneeskundige verenigingen en de kringen voor continue opleiding, de mandaten van :

- Mevr. RIBBENS, Clio en de heren DE CLERCK, Luc; GEUSENS, Piet; LUYTEN, Frank; VERBRUGGEN, Gust; VERBRUGGEN, Leon en WESTHOVENS, René, in de hoedanigheid van werkende leden en de dames ANDRE, Béatrice en WOUTERS, Micheline en de heren BOUTSEN, Yves; DE KEYSER, Filip; DE VLAM, Kurt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT