Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bi

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 19 november 2002, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 22 mei 2002, de mandaten van de volgende leden van de Technische raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering :

  1. Mevrn. Lucet, C.; Peeters, I.; Zamurovic, D.; de heren Bobenrieth, E.; Galloo, P.; Hanon, A.; Proesmans, H.; van den Oever, R., in de hoedanigheid van werkende leden; Mevr. Ceuppens, A.; de heren Boly, J.; Falez, F.; Hutsebaut, L.; Vanstechelman, R.; Zegers, P., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen;

  2. Mevr. Ectors, N.; de heren Huon, Y.; Somville, J. en Verdonk, R., in de hoedanigheid van werkende leden; Mevrn. De Decker, Gh.; Jacquemin, G.; Tassignon, M.-J.; de heren Delloye, Ch.; Taeymans, Y., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van de Belgische universiteiten;

  3. Mevr. Moens, A.-M.; de heer Bruyneel, P., in de hoedanigheid van werkende leden; Mevr. Anckaert, F.; de heren Van Beek, F.; Verlinden, A., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van een representatieve beroepsorganisatie van de ziekenhuisapothekers;

  4. Mevr. Van Malderen, M., in de hoedanigheid van werkend lid en de heer Bauwin, Ph...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT