Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 28 juni 2

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid

Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt mevrouw DE VOGELAERE, Kristel benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij de Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT