Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Overplaatsing Bij besluit van 6 januari 2003 wordt de heer Olivier Van Weyenbergh, administratief assistent bij het Nationaal Instituut voor

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Overplaatsing

Bij besluit van 6 januari 2003 wordt de heer Olivier Van Weyenbergh, administratief assistent bij het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, met ingang van 1 januari 2003 in de graad van technicus der vorsing overgeplaatst naar het Algemeen Rijksarchief te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT