Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijke Bibliotheek van België. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Konink

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Koninklijke Bibliotheek van België. - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Koninklijke Sterrenwacht van België. - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Eervolle ontslagen. - Ontslag

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

Eervolle ontslagen

Bij koninklijk besluit van 15 januari 2002 wordt aan de heer Persoons, Ernest, geboren op 31 oktober 1937, Algemeen Rijksarchivaris, met ingang van 1 november 2002 eervol ontslag verleend uit zijn ambt.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 januari 2002 wordt aan de heer Bauwens, Pierre, geboren op 28 oktober 1940, met ingang van 1 januari 2002 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2002 wordt aan de heer Muret, Philippe, geboren op 7 juni 1937, met ingang van 1 juli 2002 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkleider bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2002 wordt aan Mevr. Maréchal, Griet, geboren op 16 november 1942, met ingang van 1 december 2002 eervol ontslag verleend uit haar ambt van hoofd van een afdeling bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

De betrokkene mag haar aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren.

Koninklijke Bibliotheek van België

Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2002 wordt aan de heer Cockshaw, Pierre, geboren op 21 december 1938, met ingang van 1 januari 2003 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van Hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek van België.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit van 12 november 2001 wordt aan de heer Swyngedouw, Ivan, geboren op 3...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT