Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Overplaatsing Bij besluit van 23 oktober 2002 wordt de heer Guy

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

Overplaatsing

Bij besluit van 23 oktober 2002 wordt de heer Guy Masy, bestuurschef bij het Selectiebureau van de federale overheid, met ingang van 1 november 2002 in de graad van hoofdtechnicus der vorsing overgeplaatst naar het Rijksarchief te Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT