Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Overplaatsing Bij besluit van 7 november 2002, wordt Mevr

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Overplaatsing

Bij besluit van 7 november 2002, wordt Mevr. Cécile Happé, adjunct-technicus der vorsing bij het Algemeen Rijksarchief te Brussel, met ingang van 1 december 2002 in dezelfde graad overgeplaatst naar het Rijksarchief te Namen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT