15 OKTOBER 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de V.Z.W. 'Résilience', chaussée du Roeulx 51D, te 7000 Bergen, als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het rechterlijk arrondissement Bergen

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie, gewijzigd bij het decreet van 28 april 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie, gewijzigd bij het besluit van 10 juni 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 november 2003 tot erkenning van de V.Z.W. "Résilience", chaussée du Roeulx 51D, te 7000 Bergen, als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het rechterlijk arrondissement Bergen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 september 2004;

Overwegende dat alle erkenningsvoorwaarden, zoals bepaald in artikel 5 van het decreet en in de artikelen 15 en 16 van het besluit, vervuld worden;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT