Erkenning van de opleiding voor Residentieel Certificateur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 14 juni 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de opleiding voor Residenti

Erkenning van de opleiding voor Residentieel Certificateur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bij beslissing van 14 juni 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de opleiding voor Residentieel Certificateur van IEPSCF - Uccle, Gatti de Gamondstraat 98, in 1180 Brussel, erkend als opleiding voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT