Krijgsmacht. - Ontslag van een militair van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 8403 van 19 juni 2011 wordt het ontslag, aangeboden door de onderluitenant B. Charlier, aanvaard op 1 juni 2011.

Krijgsmacht. - Ontslag van een militair van het reservekader

Bij koninklijk besluit nr. 8403 van 19 juni 2011 wordt het ontslag, aangeboden door de onderluitenant B. Charlier, aanvaard op 1 juni 2011. Hij heeft geen militaire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT