Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 januari 2009, wordt de heer Erik Van Renterghem, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur-projectmanager bij de Federal

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2009, wordt de heer Erik Van Renterghem, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur-projectmanager bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 november 2008 met terugwerkende kracht vanaf 15 april 2007.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT